จะรีโมทเข้า Raspberry Pi มาลง TeamViewer กัน

ติดตั้ง packages

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

ดาวน์โหลดแพคเกจซอฟต์แวร์จากเซิร์ฟเวอร์ของ Teamviewer

wget https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer-host_armhf.deb

ติดตั้งแพคเกจ deb TeamViewer เราจะใช้  dpkg

sudo dpkg -i teamviewer-host_armhf.deb

Run คำสั่ง

sudo apt –fix-broken install

Install อันเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ต่อต้องสิ่งที่ต้องทำต่อ ตั้ง password

sudo teamviewer passwd <password>

เช็ค Version TeamViewer

teamviewer info

เชื่อมกับ Account ของเรา

sudo teamviewer setup

ระบบจะให้ ใส่ Username Password และ Confirm

สามารถ Set Password ที่ teamviewer  บน Raspberry Pi ได้เลย