ลง Windows 10 เสร็จแล้ว ขึ้น OOBEREGION

แก้ไขโดย ระหว่าง ขึ้น OOBEREGION  ให้กดปุ่ม SHIFT Key + F10 สักครู่จะขึ้นหน้า Command ขึ้นมา ให้พิมพ์

net user Administrator /active:yes

net user /add user_name mypassword

net localgroup administrators user_name /add

cd %windir%\system32\oobe

msoobe.exe

 

จากนั้นกดปุ่ม Power ค้างไว้เพื่อปิด แล้วค่อยเปิดใหม่ ก็สามารถเข้า Windows ได้แล้ว