วิธีดู Log Docker แต่ละ containers

วิธีดู Log Docker แต่ละ containers

Path ที่เก็บอยู่ /var/lib/docker/containers/containers_id/

/var/lib/docker/containers/containers_id/containers_id-json.log

ถ้าดูผ่าน Command

docker logs containers_id | more