เอกสารในการอบรม Info Graphic ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เอกสารในการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอข้อมูล Info Graphic ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เอกสารแนบ

File File size Downloads
pptx Slide I - 3 MB 208
pdf SlideII 1 MB 251
Skip to content