วิธี Delete a Recovery Partition ใน Windows 10

วิธี Delete a Recovery Partition ใน Windows 10 โดยใช้ คำสั่งดังนี้

  • เปิด cmd
  • diskpart
  • list disk
  • select disk ใส่ disk ที่ต้องการ เช่น 3
  • list partition   จะแสดง เช่น Partition 3 Recovery 552 MB 194 GB
  • list partition 3
  • delete partition override
Skip to content