ปิดการแสดง วันที่ ของ หน้า บทความ ใน WordPress

อันดับแรก ติดตั้ง Plugin

SiteOrigin CSS

เพิ่ม  Code

body.single .entry-meta{
display: none;
}