การทำระบบ Monitor Server & MySQL ง่าย ๆ ด้วย Docker (grafana + prometheus + node exportor + mysql exportor)

การทำระบบ Monitor Server & MySQL ง่าย ๆ ด้วย Docker (grafana + prometheus + node exportor + mysql exportor)  …. อ่านต่อ ได้ที่ https://github.com/cybernude/server-monitor